Política de privacitat

1. Aquesta pàgina web és propietat de Moisès Dilmé i Freixes, i té caràcter merament informatiu sobre els serveis d'assessorament fiscal, comptable i laboral, que presta la nostra empresa. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.
 
2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Moisès Dilmé i Freixes, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Moisès Dilmé i Freixes. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web. Moisès Dilmé i Freixes no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.clinicaveterinariadob.com. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que Moisès Dilmé i Freixes tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent a la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. Moisès Dilmé i Freixes es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. Moisès Dilmé i Freixes no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
Des Moisès Dilmé i Freixes no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l'usuari. Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail de contacte, està autoritzant expressament a Moisès Dilmé i Freixes al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis, Moisès Dilmé i Freixes, inclourà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Moisès Dilmé i Freixes no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat.
L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigintse per escrit a Moisès Dilmé i Freixes, responsable del fitxer, situat en Carrer Euskadi, 6, Baix 1, 08170 - Montornes Centre, Montornes del Valls (Barcelona).

7. Ús de cookies. Aquesta pàgina web no utilitza cookies.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.