• Clínica Veterinària Dob fachada

Servei veterinari a Montornès del Vallès

A Clínica Veterinària Dob, a Montornès del Vallès, disposem d'una gran experiència, un nivell d'equipament suficient i un personal qualificat per a que et puguis sentir segur a l'hora de tractar o deixar en les nostres mans la salut de la teva mascota.

 

A Clínica Veterinària Dob, podrem resoldre la majoria dels casos que se'ns presentin, cercant el tractament més adeqüat. Per aquells casos en els quals calgui d'una especialització o d'una tecnologia particularment avançada, Clínica Veterinària Dob està en contacte amb els millors centres de referència del païs, per poder derivar aquests casos i donar-los-hi solució.

La nostra clínica ofereix:

Medicina general i interna

La medicina interna és la disciplina més extensa i complexe de totes les àrees veterinàries; és en ella on es tracten els problemes als òrgans interns sense mediació de cirurgia. S'atenen els animals malalts i la diagnosi es fa per mitjans analítics, exploració, raigs x... Inclou disciplines com la gastroenterollogia, pneumologia, urologia, endocrinologia, etc

Raigs X

Darrerament hem adquirit un sistema de digitalització radiològica, que aporta una molt alta qualitat d'imatge, la qual cosa fa que la precisió diagnòsctica de les radiografies sigui molt millor i que el temps d'obtenció de la imatge sigui molt reduït.

Dermatologia

És la branca de la medicina veterinària que tracta les malalties relacionades amb la pell. En els darrers 15 o 20 anys hem vist un important increment dels casos, possiblemet relacionat amb un increment de les alèrgies (sobre tot les ambientals i les alimentàries). També tracte les infeccions, paràssits, fongs, tumors, etc.

Vacunacions

La vacunació és l'eina més eficaç en la prevenció de malalties infeccioses. Consisteix en la inoculació del propi agent infecciós que volem evitar, però tractat de tal manera que és incapaç de provocar la malaltia però si d'estimular la fabricació de defenses (anticossos) contra ella.


Les primeres vacunes es posen cap les 7 setmanes de vida i després calen recordatoris anuals.


Darreramnent ha aparegut una nova vacuna contra la leishmaniasi, que ha ampliat les eines de lluita contra aquesta malaltia.

Cirugia

Clínica Veterinària Dob disposa d'un quiròfan equipat per a practicar bona part de les operacions de cirurgia general: ovariohisterectomies, extirpació de tumors mamaris i de pell, cirurgia palpebral, orquiectomies, hèrnies, cirurgia gàstrica i intestinal, etc.

Ecografies

Clínica Veterinària Dob ofereix fer ecografies mitjançant la contractació d'un servei ambulatori en dies i hores concertades i d'una gran experiència i qualitat.

Desparasitacions

Aspecte bàsic de la salut de les nostres mascotes. És imprescindible la desparasitació abans de les primeres vacunes per tal de garantir la seva màxima eficàcia. Després calen desparasitacions trimestrals per mantenir els animals lliures de paràsits interns que puguin suposar un problema sanitari tant per a ells com per a les persones que hi conviuen.


A Clínica Veterinària Dob disposem de sistemes analítics de detecció d'aquests paràsits i plantejarem el pla de desparasitació més adeqüat en cada cas.

Visita la nostra clínica